PVC- eller aluminium – vilka fönster passar bäst till ett modernt hus

http://fonstermotvarlden.se

Bland dagens byggtrender finner man allt oftare spektakulära glasrutor. Arkitekter bestämmer sig för stora inglasningar inte längre bara vid kommersiella kontorsbyggnader, utan också vid småhusprojekt. Påfallande fönsterfasader, stora altandörrar eller panoramafönster som utsträcker sig genom hela byggnads längd – dessa element utmärker ett modernt och stiligt hus som alla vill ha. Men för att utföra sådana krävande konstruktioner behöver man också speciella byggmaterial. 

Den bästa valet vid modiga, moderna byggprojekt tycks vara aluminiumfönster tack vare deras särskilda styvhet och beständighet. Dessa egenskaper är av nyckelbetydelse vid stora inglasningar eller fönsterfasader, där man måste tänka på varans hållfasthet och trygghet vid användningen. Ju större fönster vill man ha desto bättre material det krävs. Här är aluminiumfönster faktiskt mycket bättre än PVC. Aluminium är också mycket mer beständigt mot dåliga väderförhållanden t.ex. kraftiga vindar eller solsken som kan orsaka deformationer. Ambitiösa konstruktioner måste dessutom utrustas med dubbelsidigt säkerhetsglas: härdat (ESG) eller laminerat (VSG) samt med bättre beslag som garanterar bekväm styrning vid tunga fönsterbågar.

PVC fönster kan å andra sidan vara mycket varma och relativt billiga. Om man väljer en lämplig fönsterprofil och 3-glas paket ska man säkert uppnå lämpliga värmeisoleringsparametrar. Förutom detta är kostnader för dessa fönster betydligt mindre än vid aluminium. Om det räcker med fasta fönster kan man även med pvc fönster få ganska stora inglasningar, med mått även upp till 2 500 x 2 500 mm.

Bland olika PVC-system finns det också sådana som är konstruerade just för att utföra stora glasrutor. Till dessa hör t.ex. lyft-skjut altandörr HST där den maximala höjden kan vara även 2 700 mm och den maximala bredden – 3 500 mm. För att uppnå detta används en speciell förstärkt profil och beslag som gör öppning och stängning av även mycket stora bågar enkel och smidig. Denna lösning passar alltså perfekt till stiliga, moderna hus.

Den mest optimala lösningen är dock att anpassa profilens material till den platsen i fasaden där det ska medföra mest nytta, d.v.s. att använda aluminiumprofiler vid väldigt stora glasrutor och PVC-profiler där det är möjligt. På så sätt kan man uppnå både verkligen fördelaktiga värmeisoleringsparametrar och utföra alla stora inglasningar i enlighet med det moderna, modiga projektet.

Man måste dock komma ihåg att aluminiumprofiler ser annorlunda ut än PVC-profiler även om de har samma färg och liknande djuphet. Att koppla ihop aluminium- och PVC-fönster i en fasad kan för många utgöra ett estetiskt problem. Detta kan dock lösas enkelt med användning av aluminiumbeklädnad – ett speciellt överskikt som PVC-profilen täcks av. Om man bara anpassar beklädningens färg till aluminiumprofiler kan man faktiskt harmonisera utseendet av alla fönster i byggnaden. Samtidigt minskar man kostnader och behåller lämplig värmeisolering. Om du är fortfarande osäkert om det är PVC- eller aluminiumfönster som passar best till ditt moderna projekt och som motsvarar bäst din budget och förväntningar, är våra experter alltid färdiga att hjälpa dig och förklara alla dina funderingar.

Kontakta oss via mail:
fonster@fonstermotvarlden.se

eller telefonnummer:
+46 76 896 83 35.