OLIKA FÖNSTERÖPPNINGSSYSTEM

brown concrete building under blue sky

Fönstervalvet är verkligen ett mycket svårt beslut inte bara på grund av materialet man måste bestämma sig för utan också på grund av öppningssystem. Det hur ska fönstret öppnas är nämligen oftast avgörande för det slutliga priset. Fönstrets öppningssätt beror både på byggnadskraven och på våra egna vanor och bekvämlighet. Här ska vi berätta om de mest typiska och oftast förekommande öppningssätt.

Den vanligaste öppningssystem är dreh-kipp fönster. Detta system fungerar bara vid inåtgående fönster. De kan antigen öppnas helt (sidohängdläge) eller delvist med hjälp av kipp-funktion (vädringsläge). På så sätt kan man själv justera hur stor ska öppningen vara och därmed hur mycket luft man önskar få in i rummet. Att kunna kippa fönstret tillåter dessutom att man lätt kan vädra utan att behöva t.ex. flytta undan krukväxter. Detta fönstersystem är också relativt billigt för det krävs inte några speciella beslag eller gångjärn.

I Sverige är dock utåtgående fönster de mest vanliga. Vid detta öppningssätt kan man öppna fönsterbåge helt fast inte inåt, utan utåt. På så sätt kan man enkelt vädra rummet utan att behöva flytta allt som står på fönsterblecken. En annan fördel är att med dessa fönster sparar man utrymme i rummet. De ger också bra värmeisolering, särskild när de används i kallt och blåsigt klimat. När det blåser starkt trycker vinden mot fönstren och pressar bågen mot karmen och förhindrar bildning av mellanrum mellan karmen och bågen. 

Det finns också nackdelar vid detta fönstersystem. Först och främst är det priset – sådana fönster kräver nämligen speciell, mer komplicerat beslag. Det är också svårare att ta hand om dem om man bor på högre våningar, särskilt om man vill putsa fönstrets utsida. Det finns även risk att en kraftig vind river ut fönsterbåge när den är öppen vid väldigt dåliga väderförhållanden.

Det finns också ett öppningssätt som är jättepopulärt i Skandinavien – vridfönster. De är faktiskt en av de inbrottssäkraste på marknaden. Tack vare det dolda beslaget kan man öppna och vrida fönster hela 180 grader utan att behöva flyta saker och krukväxter som står på fönsterblecken. De ger alltså väldigt bra och bekväm vädring. Dessutom är det jätteenkelt att putsa fönstrets utsida. Bågen vrids bara runt ett halvt varv och putsas helt och hållet från insidan.

Nackdelar med detta system är framför allt priset som är relativt hög på grund av speciellt beslag. De har också sämre värmeisoleringsparametrar som vid fönster med traditionellt öppningssystem.  Om du är fortfarande inte säker vilket öppningssystem passar bäst till ditt projekt, kontakta oss. Vår kundservice ska gärna svåra på dina frågor och ger förslag på den bästa lösningen.