ÄR TRÄFÖNSTER EGENTLIGEN BÄTTRE ÄN PVC?

white and multicolored building

Alla vet ju att träfönster är en riktig svensk klassiker. Trä är ju en viktig del av Sveriges arkitektur och kultur. Dessutom är trä ett mycket lättillgängligt material i Sverige vilket som alltid har haft en stor påverkan på landets byggtradition. Samtidigt blir pvc-fönster mer och mer populära i andra länder. Svenskarna är dock ganska skeptiska till denna idé. Många säger utan tvekan att pvc-fönster är inget alternativ för dem. Varför händer det så? Är träfönster verkligen bättre än pvc-fönster? Om så, varför?

De flesta väljer träfönster eftersom de är relativt billiga om man köper dem lokalt i Sverige. Man måste dock komma ihåg att priset beror på virkets kvalitet. De billigaste träfönster är de som görs av furuvirke. Deras kvalitet är dock ganska låg. Ju bättre kvalitet desto dyrare fönster. Om man vill ha fina och hållbara träfönster som ska ha lång livslängd måste man faktiskt betala extra. Det visar sig dock att vid pvc-fönster är priserna också relativt låga eller även lägre än för trä. Man kan köpa pvc-fönstren av väldigt bra kvalitet som kan vara betydligt billigare än träfönster. Sammanfattningsvis, det att pvc-fönster har bättre pris än träfönster betyder inte alls att de är av sämre kvalitet.

En annan fördel med träfönster är att de kan faktiskt enkelt renoveras. Man kan snabbt och enkelt måla om träfönster om man t.ex. renoverar eller bygger om hela huset eller blir helt enkelt trött på färgen. Trä kan alltså enkelt förnyas. Det som är bra här med pvc-fönster är att de är så hållbara att man behöver inte renovera dem alls. Om man monterar och använder dem rätt så förblir dem intakta och behåller färgen under hela livslängden. Man kan också måla om dem, om man vill. Men det som är bäst är att de behöver nästan ingen underhållning alls. På så sätt sparar man tid, krafter och framför allt – pengar.

Många påstår också att träfönster förblir vita längre. Emellertid beror färgens hållbarhet på färgämnens kvalitet. Om man vill ha fina, vita fönster länge så behöver man faktiskt ta hand om dem ordentligt. Och trä behöver mycket bra underhållning. Om man underhåller träfönster rätt så visst förblir de vita länge. När man tänker på underhållningen och färgens hållbarhet så det är faktiskt mycket lättare när man har pvc-fönster. Pvc-materialet (polyvinylklorid) är nämligen ett väldigt hållbart material. Man målar profiler redan vid produktionen, innan man börjar tillverka själva fönstren. Därför förblir dem vita längre. Det räcker med lite regelbunden rensning och färgen förblir fin och klar under hela livslängden. Och det att vita pvc-fönster blir gula med tiden är faktiskt bara en myt. Visst åldras färgen lite, men det är inte så påtagligt som många tänker.

Det sägs också att träfönster är det mest miljövänliga alternativet. De tillverkas ju av trä som är en naturresurs. Träs upplösning skadar inte naturen. Men det är inte bara trä som man använder vid fönstrens tillverkning. Nuförtiden behöver fönstren uppfylla olika krävande normer och regler angående värmeisolering, hållbarhet eller väderbeständighet. Och för att uppnå detta behöver man använda olika kemiska ämnen vid tillverkningsprocessen. Så man kan inte påstå att träfönster är helt miljövänliga. Det är de faktiskt inte. Man kan även säga att pvc-fönster kan vara ett miljövänligt alternativ. Om man köper certifierade pvc-fönster från en bra och beprövad källa kan man vara säker att de tillverkas av 100% högkvalitativ pvc som inte innehåller några skadliga ämnen som kadmium, bly eller kvicksilver. Pvc är faktiskt den plast som orsakar lägst utsläpp av koldioxid vid tillverkningen. Pvc:s kvalitet måste alltid certifieras så att detta material kan användas både i offentliga och i privata byggnader.

Och här kommer några intressanta fakta som bevisar att pvc-fönstren kan vara miljövänliga.

  • Märket VEKA är en av den första producenter i hela världen som har startats ett speciellt program för återvinning av gamla pvc-profiler.
  • ALUPLAST profiler som vi använder vid tillverkningen produceras i hög grad av återanvänt pvc-material.

Det sista som enligt många står för träfönster är att de har fantastiska värmeisoleringsparametrar. Det stämmer, trä är ju en underbar värmeisolator. Det visar sig dock att pvc-fönster kan vara lika varma som träfönster. Om pvc- och träfönster har samma mått, samma glaspaket och samma profilsystem ska de ha värmeisolering på samma nivå.

Om du är fortfarande tveksam inför valet av pvc-fönster till ditt projekt, kontakta oss gärna via e-post eller telefon. Våra experter är alltid färdiga att ge råd och svara på alla dina frågor.

Dodaj komentarz